dokumenty samochodoweW celu rejestracji pojazdu zagranicznego w Polsce należy przedłożyć w urzędzie tłumaczenie przysięgłe całej dokumentacji (dowodu rejestracyjnego, faktury lub umowy zakupu, czasem również badania technicznego). Ponieważ istotne jest zachowanie odpowiednich terminów rejestracji sprowadzonego pojazdu, należy wcześniej zwrócić się do tłumacza przysięgłego z prośbą o przygotowanie tłumaczenia dokumentacji.
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów samochodowych:

  • dowody rejestracyjne V5C z Wielkiej Brytanii, dowody rejestracyjne i zaświadczenia tytułu własności z USA oraz innych państw wystawione w języku angielskim;
  • umowy zakupu pojazdu;
  • faktury zakupu pojazdu;
  • badania techniczne pojazdu;
  • zaświadczenia złomowania pojazdu;
  • instrukcje obsługi.