Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków drukarskich bez spacji na stronie maszynopisu.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nie poświadczonego pieczęcią) to 1500 znaków drukarskich bez spacji (lub 1800 znaków ze spacjami) na stronie maszynopisu.

Istnieje możliwość sporządzenia kopii tłumaczenia, uwierzytelnienia już wykonanego tłumaczenia lub też sporządzenia tłumaczenia wypisu dokumentu (zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz. U. Nr 273, poz. 2702).

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie uwierzytelnione na j. angielski 1 strona 45,00
2. Kopia tłumaczenia (25%) na j. angielski 1 strona 12,00
3. Uwierzytelnienie tłumaczenia (50%) na j. angielski 1 strona 22,50
4. Tłumaczenie ekspresowe na j. angielski – w dniu zlecenia (150%) 1 strona 60,00
5. Tłumaczenie na j. angielski dokumentu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii (125%) 1 strona 56,00
6. Weryfikacja tłumaczenia przez obcokrajowca z obszaru anglojęzycznego 1 strona 15,00
Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie uwierzytelnione z j. angielskiego 1 strona 40,00
2. Kopia tłumaczenia (25%) z j. angielskiego 1 strona 10,00
3. Uwierzytelnienie tłumaczenia (50%) z j. angielskiego 1 strona 20,00
4. Tłumaczenie ekspresowe z j. angielskiego (150%) 1 strona 60,00
5. Tłumaczenie z j. angielskiego dokumentu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii (125%) 1 strona 50,00
6. Edycja tekstu 1 strona 20,00
Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie ustne 1 godzina 150,00
  • Podane ceny są cenami umownymi i podlegają negocjacji. Przy dużej ilości stron oraz dla stałych klientów istnieje możliwość udzielenia rabatu.
  • Nie jestem płatnikiem VAT. Za wykonane usługi wystawiam faktury.