dokumenty edukacyjnePrzystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało wielu osobom możliwość podjęcia zatrudnienia za granicą oraz swobodnego podróżowania. Przy zmianie miejsca pobytu wymagane jest tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów dotyczących naszego wykształcenia, zatrudnienia, zamieszkania i stanu cywilnego.
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów urzędowych i edukacyjnych:

  • akty urodzenia, akty ślubu, akty zgonu, zaświadczenia sakramentu chrztu;
  • świadectwa szkolne, świadectwa maturalne;
  • dyplomy studiów wyższych i podyplomowych, suplementy dyplomu, wypisy ocen;
  • programy nauczania.