dokumenty sądoweWiele istotnych decyzji lub spraw, jak np. przeprowadzenie rozwodu lub otwarcie działalności gospodarczej, wiąże się z długotrwałymi procesami prawnymi, które z kolei wymagają dużej ilości dokumentacji. Sprawy mogą stać się jeszcze bardziej uciążliwe, gdy większość dokumentów, o których mowa, jest w języku obcym. We wszystkich procesach sądowych, a także rejestracji spółki zagranicznej konieczne jest przetłumaczenie dokumentów na j. polski przez tłumacza przysięgłego.
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów sądowych i prawniczych:

  • wyroki sądów zagranicznych;
  • dokumenty rozwodowe;
  • pisma i wnioski procesowe; pozwy i odwołania od wyroków;
  • akty notarialne;
  • akty założycielskie i statutu spółek;
  • umowy.