dokumenty sądoweWiele istotnych decyzji lub spraw, jak np. przeprowadzenie rozwodu lub otwarcie działalności gospodarczej, wiąże się z długotrwałymi procesami prawnymi, które z kolei wymagają dużej ilości dokumentacji. Sprawy mogą stać się jeszcze bardziej uciążliwe, gdy większość dokumentów, o których mowa, jest w języku obcym. We wszystkich procesach sądowych, a także rejestracji spółki zagranicznej konieczne jest przetłumaczenie dokumentów na j. polski przez tłumacza przysięgłego.
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów sądowych i prawniczych:

 • wyroki sądów zagranicznych;
 • dokumenty rozwodowe;
 • pisma i wnioski procesowe; pozwy i odwołania od wyroków;
 • akty notarialne;
 • akty założycielskie i statutu spółek;
 • umowy.

Od wielu lat specjalizuję się w wykonywaniu tłumaczeń tekstów prawnych i sądowych. Podstawową cechą moich tłumaczeń jest wierne oddanie treści dokumentów, jakimi są tłumaczenia sądowe. Niezwykle ważna jest tutaj znajomość specjalistycznej terminologii związanej z gałęziami prawa. Wykonuję tłumaczenia dokumentów sądowych od prawie dwudziestu lat, dlatego też posiadam wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Tylko wyspecjalizowany tłumacz sądowy lub tłumacz przysięgły w sądzie może wykazać się gruntowną wiedzą pozwalającą na pracę w obszarze prawa i sądownictwa, gdzie oprócz znajomości języka obcego konieczna jest również wiedza prawnicza.

Każde wykonywane przez mnie tłumaczenie z dziedziny prawa i sądownictwa musi być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Jako tłumacz wykonujący tłumaczenia sądowe podlegam odpowiedzialności karnej w przypadku wykonania niewłaściwego tłumaczenia. Tłumacz sądowy może zostać pozbawiony prawa do wykonywania zawodu w razie popełnienia rażącego błędu. Przypadki takie zdarzały się w Polsce, ja jednak zachowuję zawsze najwyższe standardy i wykorzystuję całą swoją wiedzę, aby nie dopuścić do podobnej sytuacji w moim przypadku. Jestem kompetentna i świadoma swoich umiejętności nabywanych przez wiele lat, co pozwoliło na zbudowanie zaufania moich klientów. Swoją pracę wykonuję zawsze na najwyższym możliwym poziomie, zdając sobie sprawę, iż przez odpowiedzialność, jaką na siebie biorę, nie mam prawa do popełnienia błędu.

Moje biuro zapewnia pełną poufność udostępnionych mi danych wrażliwych i informacji. Nikt inny nie ma dostępu do powierzonych przez klienta dokumentów, a żadne dane nie są ujawniane osobom trzecim.

Tłumaczenia sądowe prawne:

 • Umowy handlowe między kupującym a sprzedającym (określające warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru i kwestię reklamacji)
 • Tłumaczenia dokumentów założycielskich spółek polskich i zagranicznych (np. akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w którego skład wchodzi między innymi nazwa firmy i siedziba spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego czy też imię i nazwisko dyrektora zarządu). Tłumaczenie musi być ściśle ukierunkowane.
 • Tłumaczenia aktów notarialnych (kupno/sprzedaż mieszkania, sprawy spadkowe, wynajem mieszkania etc.)
 • Tłumaczenia opinii sądowych (przy sprawach związanych z prawem rodzinnym)
 • Tłumaczenia dokumentów procesowych (często związane z prawem karnym)
 • Tłumaczenia umów przeniesienia praw (prawo własności intelektualnej, prawo własności)
 • Zaświadczenie o niekaralności (częściej potrzebne za granicami naszego kraju niż w Polsce, szczególnie przy piastowanych stanowiskach urzędowych i publicznych)
 • Tłumaczenia wniosków rozwodowych (jeśli ślub miał miejsce w innym kraju niż rozwód)
Kategorie: Bez kategorii