dokumenty biznesoweProwadzenie działalności gospodarczej wymaga przepływu dużej ilości dokumentów. W przypadku działalności międzynarodowej często dokumentacja musi być sporządzona w j. angielskim, co wymaga jej tłumaczenia przysięgłego na j.polski.
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów biznesowych, bankowych i podatkowych:

  • akty założycielskie, statuty i umowy spółki;
  • umowy handlowe;
  • dokumenty przetargowe;
  • faktury handlowe;
  • sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat, bilanse, sprawozdania z działalności spółki;
  • wyciągi bankowe;
  • dokumenty podatkowe (m.in. P60, P45).