dokumenty medycznePo przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce mogą również starać się o leczenie lub wykonanie zabiegów za granicą. Wielu polskich pacjentów poszukuje pomocy w zagranicznych ośrodkach medycznych, szczególnie w przypadku ciężkich chorób lub rzadkich schorzeń, których leczenie w Polsce jest utrudnione. Prosząc o konsultację lekarza zagranicznego zawsze należy przesłać tłumaczenia przysięgłe pełnej dokumentacji medycznej. Zgodnie z ustawą o leczeniu transgranicznym pacjentom korzystającym z usług zagranicznych placówek opieki zdrowotnej przysługuje zwrot kosztów leczenia. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą, a także skierowanie, recepta lub zlecenie (na wyroby medyczne), przy czym zazwyczaj wymagane będzie tłumaczenie przysięgłe danego dokumentu na j.polski.
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe następujących medycznych:

  • karty informacyjne leczenia szpitalnego;
  • wyniki badań radiologicznych i laboratoryjnych;
  • zwolnienia lekarskie;
  • wyniki konsultacji medycznych;
  • faktury za świadczenia medyczne.