Małgorzata Borowska - tłumacz przysięgły języka angielskiegoJestem tłumaczką przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości od 2002 roku. Świadomie wybrałam i realizuję drogę zawodową tłumacza zgodnie z moim wykształceniem i zainteresowaniami. Jestem absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, studia ukończyłam w 1997 roku. W 2002 r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Od tego czasu zajmuję się wykonywaniem tłumaczeń zarówno pisemnych i ustnych. Głównie wykonuję tłumaczenia dokumentów urzędowych, teksów prawniczych, notarialnych, sądowych, mam również duże doświadczenie w zakresie przekładu treści medycznych, szpitalnych kart informacyjnych, zwolnień i zaświadczeń lekarskich, opisów choroby itp., a także dokumentów farmaceutycznych i technicznych (zwłaszcza z zakresu budownictwa) i literackich. W 2011 roku ukończyłam podyplomowe studium przekładu literackiego przy Katedrze UNESCO w Krakowie.
Od wielu lat współpracuję z biurami tłumaczeń w Warszawie, Częstochowie, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie. Do grona moich klientów należą m.in.: Sąd Okręgowy w Częstochowie, Bytomiu i Zabrzu, Komenda Policji w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Zarząd Dróg i Mostów w Częstochowie, Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Politechnika Częstochowska ponadto firmy farmaceutyczne, kancelarie prawne i notarialne oraz przedsiębiorstwa prowadzące różnorodną działalność gospodarczą. Wszystkie zlecenia wykonuję zawsze z dużym zaangażowaniem, zgodnie ze sztuką, zachowując należytą staranność i dbając o szczegóły, a co najważniejsze, odbiór zawsze następuje w uzgodnionym terminie.