Janar sp. z o.o. referencje
Elektroline S.A. referencje
F.P.H.U. „MAGMA” Marcin Klich referencje
Skrivanek referencje
MAart referencje
KRUS referencje
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Europol Chemical
Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita

Małgorzata Borowska, MA, English Language Certified Translator
registered with the Minister’s of Justice Master List
of Certified Court Translators and Interpreters under the number TP/2598/05.

When Experience Matters
Do you need a professional translation of official documents, thesis, dissertation, business emails or website from English into Polish? Benefit from the experience of a language professional who’ve worked with projects like yours for many years and who speaks the language your customers use every day.
A little background on myself
I am a full time Polish/English translator licenced by the District Court of Law in Częstochowa, Poland since 2002. I have almost 15 years of experience and I am always on the lookout for continuous improvement of my knowledge and skills. I graduated from the Faculty of Foreign Languages at the University of Wrocław in 1997 with major in English. I’ve been working on a freelance basis for the last 12 years, doing a vast variety of projects in the field of business, law, technology, marketing, medicine, industry, education and literature. I’ve been offering translation and interpretation services to individual clients, corporations, medical and pharmaceutical companies, public and legal authorities.
Focused on Clients needs
I strive to provide excellent translation/interpretation services in terms of quality, timely delivery, professional attitude and value for money. Whenever I start a new project, I always try to first gain insight into and understanding of the subject matter of the text being translated and work to create the best representation of the source text in Polish. When starting a translation, I am passionate about learning first of the subject with the goal in mind. I wish to do the best possible job on each case and I consistently work toward achieving results to satisfy my clients.
My unique approach involves subject preparation and analysis.

A standard page of certified translation is defined as 1,125 characters/keystrokes (spaces excluded).

A standard page of non-certified translation is defined as 1,500 characters/keystrokes (spaces excluded) (or 1,800 characters including spaces).

Any number of extra hard copies of a certified document can be provided at request. (in accordance with the Court Translators and Interpreters Law, Official Journal of Law No. 273, sec. 2702).

CERTIFIED TRANSLATIONS

No. Service Unit m. Charge PLN
1. Certified translation into English 1 page 40,00
2. A hard copy of the certified translation into English (25%) 1 page 10,00
3. Certifying of translation into English (50%) 1 page 20,00
4. Rush projects (to be delivered on the same day) (150%) 1 page 60,00
5. High-complexity translation into English (hand-written, difficult to read or unusual theme documents) (125%) 1 page 50,00
6. Proofreading by a native speaker 1 page 14,00
No. Service Unit m. Charge PLN
1. Certified translation from English into Polish 1 page 30,00
2. A hard copy of the certified translation from English (25%) 1 page 7,50
3. Certifying of translation from English (50%) 1 page 15,00
4. Rush projects (to be delivered on the same day) (150%) 1 page 45,00
5. High-complexity translation from English (hand-written, difficult to read or unusual theme documents) (125%) 1 page 37,00
6. Editing services 1 page 15,00
No. Service Unit m. Charge PLN
1. Interpreting services 1 godzina 90,00
 • All prices are quoted net. Volume discounts on large translation projects may be negotiated.
 • I am not a VAT payer. Provide invoices for the translation services.


Argus
Małgorzata Borowska M.A.
English Language Certified Translator

ul. Górnicza 8, Kolonia Borek
42-262 Poczesna
Tel. +48 607 040 216

E-mail: biuro@argus.czest.pl

Frequently Asked Questions
“Do I need to hand deliver documents to be translated?”
Save your precious time! You do not need to visit the office, just send scanned
documents via email instead.

“Do I need to pay for the service in advance?”
An advance payment is required if you deliver copies and/or scanned
documents for translation (wire transfer or cash).

Hand delivery address:

Aleja Armii Krajowej 1/3

Documents I translate include (but are not limited) the following:

 • official documents (certificates of marriage, birth, death; driver licences, passports and visas)
 • medical documents (medical certificates, discharge summaries, injury claims, hospital reports)
 • automotive documents (registration documents, purchase/sale contracts, invoices)
 • legal documents (divorce certificates, adoption papers, court judgments)
 • banking documents (any banking certificates)
 • notarial deeds
 • tax-related documents
 • education documents (degree certificates, supplements, grade extracts, teaching curricula etc.)
 • Articles of Asssociation, statutes, business incorporation documents
 • business agreements
 • any commercial invoices.

Other translation services include the following document types:

 • legal and insurance documents
 • accounting documents (balance sheets, financial statements)
 • business/trade documents
 • specialist technical papers (e.g. user’s manuals)
 • advertising and marketing
 • websites
 • medical and pharmaceutical documents
 • literature

Pilnie potrzebujesz tłumaczenia z/na język angielski

wykonanego z rzetelnością i profesjonalizmem?

zadzwoń

+48 607 040 216

napisz

biuro@argus.czest.pl

Małgorzata Borowska - tłumacz przysięgły języka angielskiegoJestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości od 2002 roku. Świadomie wybrałam i realizuję drogę zawodową tłumacza zgodnie z moim wykształceniem i zainteresowaniami. Jestem absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, studia ukończyłam w 1997 roku. W 2002 r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Od tego czasu zajmuję się wykonywaniem tłumaczeń zarówno pisemnych i ustnych. Głównie wykonuję tłumaczenia dokumentów urzędowych, teksów prawniczych, notarialnych, sądowych, mam również duże doświadczenie w zakresie przekładu treści medycznych, szpitalnych kart informacyjnych, zwolnień i zaświadczeń lekarskich, opisów choroby itp., a także dokumentów farmaceutycznych i technicznych (zwłaszcza z zakresu budownictwa) i literackich. W 2011 roku ukończyłam podyplomowe studium przekładu literackiego przy Katedrze UNESCO w Krakowie.
Od wielu lat współpracuję z biurami tłumaczeń w Warszawie, Częstochowie, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie. Do grona moich klientów należą m.in.: Sąd Okręgowy w Częstochowie, Bytomiu i Zabrzu, Komenda Policji w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Zarząd Dróg i Mostów w Częstochowie, Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Politechnika Częstochowska ponadto firmy farmaceutyczne, kancelarie prawne i notarialne oraz przedsiębiorstwa prowadzące różnorodną działalność gospodarczą. Wszystkie zlecenia wykonuję zawsze z dużym zaangażowaniem, zgodnie ze sztuką, zachowując należytą staranność i dbając o szczegóły, a co najważniejsze, odbiór zawsze następuje w uzgodnionym terminie.


Argus
mgr Małgorzata Borowska
tłumacz przysięgły
języka angielskiego

ul. Górnicza 8, Kolonia Borek
42-262 Poczesna
Tel. +48 607 040 216

E-mail: biuro@argus.czest.pl
Skype: borowska11


Rachunek bankowy
53 1140 2004 0000 3202 3517 7460
mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź

Przelewy zagraniczne:
IBAN: PL53 1140 2004 0000 3202 3517 7460
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Kod SORT: 11402004

Uwaga!
Nie musisz jechać do Koloni Borek,
aby dostarczyć dokumenty do tłumaczenia.
Wystarczy, że dostarczysz je do firmy:

Aleja Armii Krajowej 1/3
W przypadku pilnych zleceń lub trudności z dojazdem istnieje możliwość
przesłania skanów dokumentów w formie załącznika na adres email:
biuro@argus.czest.pl
Przy zleceniach drogą elektroniczną oraz w przypadku kserokopii dokumentów
pobierana jest zaliczka (przelew bankowy lub gotówka).

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków drukarskich bez spacji na stronie maszynopisu.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nie poświadczonego pieczęcią) to 1500 znaków drukarskich bez spacji (lub 1800 znaków ze spacjami) na stronie maszynopisu.

Istnieje możliwość sporządzenia kopii tłumaczenia, uwierzytelnienia już wykonanego tłumaczenia lub też sporządzenia tłumaczenia wypisu dokumentu (zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz. U. Nr 273, poz. 2702).

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie uwierzytelnione na j. angielski 1 strona 42,00
2. Kopia tłumaczenia (25%) na j. angielski 1 strona 10,00
3. Uwierzytelnienie tłumaczenia (50%) na j. angielski 1 strona 21,00
4. Tłumaczenie ekspresowe na j. angielski – w dniu zlecenia (150%) 1 strona 60,00
5. Tłumaczenie na j. angielski dokumentu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii (125%) 1 strona 50,00
6. Weryfikacja tłumaczenia przez obcokrajowca z obszaru anglojęzycznego 1 strona 15,00

 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie uwierzytelnione z j. angielskiego 1 strona 32,00
2. Kopia tłumaczenia (25%) z j. angielskiego 1 strona   8,00
3. Uwierzytelnienie tłumaczenia (50%) z j. angielskiego 1 strona 16,00
4. Tłumaczenie ekspresowe z j. angielskiego (150%) 1 strona 45,00
5. Tłumaczenie z j. angielskiego dokumentu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii (125%) 1 strona 37,00
6. Edycja tekstu 1 strona 15,00

 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie słowa żywego 1 godzina 120,00
 • Podane ceny są cenami umownymi i podlegają negocjacji. Przy dużej ilości stron oraz dla stałych klientów istnieje możliwość udzielenia rabatu.
 • Nie jestem płatnikiem VAT. Za wykonane usługi wystawiam faktury.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego specjalizująca się w przekładzie dokumentów oraz poświadczająca odpisy wykonane przez inne osoby. Tłumacz przysięgły gwarantuje również poprawność komunikacji ustnej i zapewnia stronom komfort prowadzenia swobodnej dyskusji. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.11 2004 r. (Dz.U. nr 273, poz.2702).

Tłumaczenia przysięgłe obejmują m.in. następujące dokumenty:

 • dokumenty urzędowe (akty urodzenia, ślubu, chrztu, zgonu itp.)
 • dokumenty medyczne (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zwolnienia lekarskie)
 • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy zakupu)
 • dokumenty sądowe (dokumenty rozwodowe, wyroki sądu, dokumentacja procesowa)
 • dokumenty bankowe
 • akty notarialne
 • dokumenty podatkowe (sprawozdania finansowe, bilanse)
 • dokumenty edukacyjne (dyplomy, suplementy dyplomu, wypisy ocen, programy nauczania)
 • akty założycielskie i statuty spółki
 • umowy handlowe
 • faktury

Tłumaczenia zwykłe z zakresu:

 • prawa
 • księgowości
 • biznesu/handlu
 • specjalistycznej terminologii technicznej
 • reklamy i marketingu
 • medycyny/farmacji
 • stron internetowych
 • literatury