Wersje: flaga_pl flaga_en


mgr Małgorzata Borowska
tłumacz przysięgły
języka angielskiego

tel. 607 040 216
borowskam@op.pl
Tłumaczenia przysięgłe angielskiego
Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego specjalizująca się w przekładzie dokumentów oraz poświadczająca odpisy wykonane przez inne osoby. Tłumacz przysięgły gwarantuje również poprawność komunikacji ustnej i zapewnia stronom komfort prowadzenia swobodnej dyskusji. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.11 2004 r. (Dz.U. nr 273, poz.2702).

Tłumaczenia przysięgłe obejmują m.in. następujące dokumenty:
 • dokumenty urzędowe (akty urodzenia, ślubu, chrztu, zgonu itp.)
 • dokumenty medyczne (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zwolnienia lekarskie)
 • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy zakupu)
 • dokumenty sądowe (dokumenty rozwodowe, wyroki sądu, dokumentacja procesowa)
 • dokumenty bankowe
 • akty notarialne
 • dokumenty podatkowe (sprawozdania finansowe, bilanse)
 • dokumenty edukacyjne (dyplomy, suplementy dyplomu, wypisy ocen, programy nauczania)
 • akty założycielskie i statuty spółki
 • umowy handlowe
 • faktury
Tłumaczenia zwykłe z zakresu:
 • prawa
 • księgowości
 • biznesu/handlu
 • specjalistycznej terminologii technicznej
 • reklamy i marketingu
 • medycyny/farmacji
 • stron internetowych
 • literatury

ARGUS Małgorzata Borowska © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja i pozycjonowanie