Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków drukarskich bez spacji na stronie maszynopisu.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nie poświadczonego pieczęcią) to 1500 znaków drukarskich bez spacji (lub 1800 znaków ze spacjami) na stronie maszynopisu.

Istnieje możliwość sporządzenia kopii tłumaczenia, uwierzytelnienia już wykonanego tłumaczenia lub też sporządzenia tłumaczenia wypisu dokumentu (zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz. U. Nr 273, poz. 2702).

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie uwierzytelnione na j. angielski 1 strona 42,00
2. Kopia tłumaczenia (25%) na j. angielski 1 strona 10,00
3. Uwierzytelnienie tłumaczenia (50%) na j. angielski 1 strona 21,00
4. Tłumaczenie ekspresowe na j. angielski – w dniu zlecenia (150%) 1 strona 60,00
5. Tłumaczenie na j. angielski dokumentu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii (125%) 1 strona 50,00
6. Weryfikacja tłumaczenia przez obcokrajowca z obszaru anglojęzycznego 1 strona 15,00

 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie uwierzytelnione z j. angielskiego 1 strona 32,00
2. Kopia tłumaczenia (25%) z j. angielskiego 1 strona   8,00
3. Uwierzytelnienie tłumaczenia (50%) z j. angielskiego 1 strona 16,00
4. Tłumaczenie ekspresowe z j. angielskiego (150%) 1 strona 45,00
5. Tłumaczenie z j. angielskiego dokumentu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii (125%) 1 strona 37,00
6. Edycja tekstu 1 strona 15,00

 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena PLN
1. Tłumaczenie słowa żywego 1 godzina 120,00
  • Podane ceny są cenami umownymi i podlegają negocjacji. Przy dużej ilości stron oraz dla stałych klientów istnieje możliwość udzielenia rabatu.
  • Nie jestem płatnikiem VAT. Za wykonane usługi wystawiam faktury.